Välkommen till

Kulturcenter för historiska matkulturgrödor

ett LEADER-projekt som drivs i regi av Bjäre Härads Hembygdsförening.

Projektplan LEADER (pdf)

Notiser – följ vad som händer här!

 • Trädgårds- & odlingsgruppen har haft sopplunch

  Sopplunch

  Trädgårds-och odlingsgrupp som startades upp 15 februari 2024 anordnade sopplunch med planer och diskussioner. Gruppen fungerar som ett stöd till kulturarvsgrödor-projektet.

  Agneta Börjesons nyutgivna bok om Kulturarvsgrödorna och historien bakom.
 • Bjäre Härads Hembygdsförening bjuder in till

  Informationsmöte 12 mars 2024 kl 10.00

  Klicka på bilden för tydligare inbjudan (pdf)

 • Fina möjligheter till examensarbete

  Temaområde för examensarbeten

   Bakgrund 

  Föreningen Bjäre Härads Hembygdsförening startades 1929 av Ludvig Nobel. Föreningen äger Hembygdsparken i Boarp, Båstads kommun, som består av 20 000 m2 mark med olika byggnader med ett stort kulturhistoriskt värde. 

  Bjäre Härads Hembygdsförening beviljades medel via Leader/Jordbruksverket i december 2021 för att skapa ett ”Kulturcentra för historiska matkulturgrödor” med ett Matkulturhus som mötesplats. 

  Idén med projektet är att öka kunskaperna kring odling och matlagning, från jord till bord, i småskalig form. 

  Projektet pågår fram till hösten 2024. 

  En arkitektstudent, Hampus Jonason Bjärenstam, har i sitt examensarbete 2023 gestaltat en byggnad för ett Matkulturhus i Hembygdsparken i Boarp / Båstad.  

  Föreningen har nu beviljats medel från Region Skåne´s miljövårdsfond för att kommunicera och förankra planerna på att utveckla en kulinarisk mötesplats för mat och odling på Bjärehalvön. 

  Utmaning 

  Hur kan vi använda området på bästa sätt?

  I visionen finns ett Matkulturhus. I övriga byggnader drivs idag, lanthandel, skolmuseum, utställningslokaler, vävstuga, kafé, hantverksutställningar. Vi vill skapa en unik kulinarisk mötesplats för Bjärehalvöns producenter, invånare, gäster, kockar och kreatörer. Här kommer matkulturen att utvecklas genom odlandet, skördandet och tillagningen för att frambringa nya smaker med intressanta kombinationer. Matkulturhuset, som bör ha en flexibel arkitektur, skall präglas av långsiktig hållbarhet. Tanken är att skapa en helt unik mötesplats, vackert beläget i den gamla parken.

  Examensarbeten 

  Bjäre Härads Hembygdsförening erbjuder flera olika temaområden för att ta fram idéer för utveckling av området i en hembygdspark i Boarp / Båstad. 

  Vill du göra ditt examensarbete med fokus på byggnader i kulturhistorisk miljö och plats, mat och odlad mångfald, miljö/klimat och hållbarhet, energi, mobilitet eller turism?

  Du kommer få kontaktpersoner inom Bjäre Härads Hembygdsförening. 

   Båstad 2024-01-09 

  Kontakt

  Ingrid Thuresson, styrelseordförande.
  0708-55 62 13
  Ingrid.em.thuresson@gmail.com 

 • Delegationsbeslut från Regionala utvecklingsnämnden

  Matkulturhus i Boarp får stöd

  Beslut om stöd till projektet ”Matkulturhus i Boarp – en mötesplats och centrum för lärande i samverkan” genom Region Skånes Miljövårdsfond 

  1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 158 000 SEK till Bjäre Härads hembygdsförening, org.nr 839400-2722. Bidraget avser medfinansiering för projektet ” Matkulturhus i Boarp – en mötesplats och centrum för lärande i samverkan”, genom Region Skånes Miljövårdsfond, ansvar 30840. 

  Sammanfattning

  Projektet ”Matkulturhus i Boarp – en mötesplats och centrum för lärande i samverkan” syftar till att kommunicera och förankra planerna på att utveckla en kulinarisk mötesplats för mat och odling på Bjärehalvön. Matkulturhuset är tänkt att verka som en accelerator för lokalt näringsliv inom livsmedelsproduktion och förädling, med fokus på kulturarvsgrödor. 

  På sikt bedöms projektet kunna bidra till en långsiktigt hållbar livsmedelskedja från jord till bord. 

  Projektet bedöms uppfylla kriterierna för Region Skånes Miljövårdsfond. 

  Läs hela delegationsbeslutet här (pdf) >

 • Utbildning 10 oktober 2023

  Utbildning i kompostering och att anlägga ”lasagne-bäddar”

  Två lärare samt kompostansvariga Anna Wadström höll den 10 oktober en utbildning för 16 elever i ”parken” i Boarp, Bjäre Härads Hembygdsförening. Eleverna delades in i två grupper och turas om att anlägga bäddar och kompostering.

  Lasagnebäddar går ut på att lägga organiskt trädgårdskompost i olika lager (som att tilllaga en lasagne) med en bra balans av kväve och kol (gräsklipp, kompost, halm, ris, löv, grenar, gödsel, jord). Material som finns på plats i parken användes, såsom det gamla råghalmtaket. Under hösten och vintern förmultnar ”lasagnen” och sedan ska gruppen så i bäddarna under våren 2024. 

  Se fler bilder under menyn Kompost!

 • Odlingsytor

  Under 2023 har vi arrenderat 1300 kvm extra för mer plats för odling. Vi är så tacksamma att detta varit möjligt och ser fram emot mer ännu mer odling under 2024!

 • Flyttat möte hålls nu i september

  Uppföljningsmöte Kulturarvsgrödor 27 sept


 • Skörd

  Idag skördade vi vitkål, kålrötter och morötter!

 • Våra kurser

  Kurser på Hembygdsparken i Boarp

  Våra trevliga kurser är öppna för alla. Läs mer >

 • Odlingarna

  Från sådd till skörd

  Under Odlingarna kan du genom våra bilder följa odlingssäsongen och det fina arbete som vi tillsammans lagt ner.

 • Uppföljningsmötet 31 maj uppskjutet

  Matkulturhuset

  Vi  har  beslutat att flytta fram uppföljningsmötet den 31 maj pga för få anmälda. Vi återkommer med nytt datum.

  Under sommaren har du möjlighet att besöka Hembygdsparken i Boarp och ta del av ritningar och information om Matkulturhuset . Passa också på att ta del av information om projektet ”Kulturcenter för historiska matkulturgrödor”  och titta på våra odlingar. Även Alnarp Cleanwaters information finns tillgänglig.

  Kafé Sockerärtan serverar många smakfulla bakverk i sommar.

  Vi startar med Pärans Dag den 4 juni.

  Titta in på vår hemsida för kommande event. se www.hembygd.se/bjare-harads alt wwwkulturarvsgrödor.se

  Vid våra event finns vi på plats för frågor och information och övrig tid kontakta Ingrid Thuresson, ingrid.em.thuresson@gmail.com,  Kenneth Lennartsson, kennethlennart@hotmail.com  eller Hans Lanner, hanslanner@hotmail.com.

 • Uppföljningsmöte 31 maj

  UPPSKJUTET uppföljningsmöte

 • Bilder

  Odling i full gång

  © Bjäre Härads Hembygdsförening

 • Sommaren är här

  Lanthandeln håller öppet!

 • Föreläsning

  Fröodling av baljväxter och grönsaker

  Kulturarvsgrödor Boarp Båstad

  Agneta Börjessons presentation

 • 19 april kl 13-16

  Välkommen till markberedning!

  Välkommen att delta i markberedning och förberedelser inför odlingssäsongen. 19 april kl 13-16. Anmälan till ingrid.em.thuresson@gmail.com senast 17/4
 • Bilder

  Våra ärtor 2022

 • Informationsmöte

  Välkommen till Markulturhuset i Hembygdsparken, Boarp!

  Bjäre Härads Hembygdsförening bjuder in till informationsmöte 17 mars 2023 kl 10:00. 

  Vi är glada för att invitera er till en presentation av Hembygdsparkens tankar kring ett Matkulturhus i Boarp. Detta skulle kunna bli en unik kulinarisk mötesplats för Bjärehalvöns producenter, invånare och gäster, kockar och kreatörer. Här kommer matkulturen att utvecklas genom smak och produktion av bl.a kulturarvsgrödor mot ett mer bördigt bjärehalvöns matcenter. 

  Huset, som skall börja byggas med början 2024, med sin flexibla arkitektur, skapar en helt unik mötesplats för både Båstad/Bjäres gäster, invånare och näringsidkare. Det är vackert beläget i den gamla parken, sida vid sida med alla de andra gårdarna som speglar det gamla. De äldre byggnaderna och det nya Matkulturhuset förenar tradition och historia med den moderna nordvästkånska drivkraften och matkulturen. Vi vill ta hand om det hantverksmässiga arvet tillsammans med förståelse för jordbruket och insektslivet (Pollinering och mångfald). 

  På hembygdsparken i Boarp möter gästerna både den historiska matproduktionen och de gamla traditionerna samt den moderna blomstrande matkulturen – och alltid med råvaran, dess förberedelse och samverkan i fokus! 

  Vi börjar kl 09:45 med kaffe. Presentationen börjar 10:00 och varar i ca 1,5 tim, och därefter bjuds på lunch. 

  Vem är vi? 

  En grupp människor som vill bidra till utvecklingen av hembygdsparken i Boarp och som ser möjligheterna som ligger framför oss. 

  Ingrid Thuresson, Idé-och initiativtagare Rikard Nilsson, Idé-och initiativtagare Kenneth Lennartsson, Bygg-och fastighetsansvarig Hampus Jonason Bjärenstam, Arkitekt student vid Lunds Universitet Torleif Bramryd, Professor i Miljöstrategi, Lunds Universitet / Campus Helsingborg Agneta Börjeson, Agronom, Konsult odlad mångfald och äldre sorter Ingrid Svetoft, Universitetslektor, Malmö Universitet Michael Johansson, Forskare Institutionen för Miljöstrategi, Lunds Universitet / Campus Helsingborg 

  Program 17/3 09.45-12.00

  Förmiddag: 

  10:00 > Ingrid Thuresson och Rikard Nilsson inleder med en presentation av denna idé. 

  10:15 > Hampus Jonason Bjärenstam presenterar sitt gestaltningsförslag för Matkulturhuset och delar med sig av sina tankar kring skapandet av detta ur ett arkitekttoniskt perspektiv. 

  10:45 > Torleif Bramryd gör en jämförelse mellan gamla och moderna byggmetoder ur ett livscykelperspektiv-husbyggande som sänka eller emissionskälla för fossil CO2. 

  11:00 > Ingrid Svetoft berättar om goda erfarenheter av ”Penta-Helix”, samarbeten mellan företag, kommun, forskning, studenter och ideella föreningar, som leder till lärande och utveckling i byggande och fastighetsförvaltning. 

  11:15 > Agneta Börjeson. Kulturarvsgrödor-varför skall vi fortsätta att odla och använda dem? 

  11:30 > Avslutande ord av Ingrid Thuresson och välkommen till lunchen. 

  11:45 > Gemensam lunch i Hembygdsparken. 

  Kontaktlista arrangörer

  Har ni frågor, tag kontakt med någon av nedanstående. 

  ● in.thuresson@telia.com Ingrid Thuresson, +46 (0) 708 55 62 13 

  ● chef@rikardnilsson.com Rikard Nilsson, +46 (0) 705 48 20 6 

  För att ta del av denna presentation skicka ett mail till Ingrid Thuresson på in.thuresson@telia.com och meddela antal före den 10:e mars! Meddela allergier eller intolleranser! 

  Välkomna! 


 • Seminarie 30 augusti

  Presentation av Agneta Börjeson

  Projektplanen


 • Praktikant på plats!

  Vårt projekt har förgyllts med en praktikant/ LIA/ Lärande i arbete,  från Akademi Båstads Trädgårdsutbildning. Casper Johansson ska sköta om våra kulturarvsgrödor under två veckor.


 • Bjäre.nu skriver om vårt odlingsprojekt

  ”Båstadbönan och bönan Marta får nytt liv”.

Om projektet

Kulturcenter för historiska matkulturgrödor

Projektet Kulturcenter för historiska matkulturgrödor är ett spännande Leader-projekt som drivs av … tillsammans med Bjäre Härad Hembygdsförening.

Kalender

Här presenterar vi vårt arbete under året 2022

 VeckaDatumUppgift
211 januariFramtagning av informationsmaterial och möte med projektpartners
Planering för TV-program/filmning från start till mål.
13 januariZoom möte med processledaren, förberedelse, planering
14 januariKontakt SLU / Alnarp Åsa Klintborg
3Rekrytering av volontärer, genomgång av kalendariet
19 januariMöte med Lennart Jonsson , odlare
20 januariFörberedelse  inför partnermöte
424 januariKontakt Akademi Båstad trädgårdsmästarutbildningen / yrkesvux
25 januariZoom möte med processledning
27 januariInformationsmöte med Stefan Olsson, odlare, Belisa Berglund, agronom, Ann-Marie & Lennart Jonsson, odlare, Anette Kruse, kafé arrendator, Birgitta Lundgren Apelryds kamratförening.
5Rekrytering  av volontärer. Möte med Agneta Börjeson och processledare om projektet
6Inhandling av material för odling
8 februariPlanering av seminarie 1
9 februariKontakt med partners
10 februariMöte med trädgårdsodlarutbildningen för planering
7Inhandling av material för odling
8Utbildning kring projektet
22 februariKontakt kring markberedning Lennart Jonsson
25 februariPlanering, kontakt Agneta Börjeson, genomgång av budget
9Utbildning kring projektet
Planering med Skånes Hembygdsförbund inför Skånska Landskapsdagen 19 maj. Planering med Akademi Båstad.
10Föreläsning för kunskapsinhämtning kring kulturgrödor för volontärer.
9 marsMöte med Odlingsgruppen
1114 marsMöte med Båstad / Bjäre Gourmet,
17 marsMöte med Båstad Turism& Näringsliv  samt Tryckaren
1221 marsKontakt Agneta Börjeson                                                  
22 marsMöte med trädgårdsodlingsutbildningen, Akademi Båstad
24 marsPresenterade projektet i Ängelholm-Bjäre Rotaryklubb
13Planeringsarbete för odlingssäsongen 2022 beroende av vädertemperatur.
14Planering av seminarie 1
Besök av Regionmuseet. Planeringsarbete för odlingssäsongen 2022 beroende av vädertemperatur. Markberedning. Uppsättning av störar samt ståltråd etc. Marktäckning av gångar mellan odlingarna.
1511 aprilSeminarium med Agneta Börjeson 11 april 10.00-12.00
1619 aprilMarkberedning med trädgårdsodlarutbildningen 13.00-16.00
19 aprilMöte med Webbföretag om hemsida
19 aprilKontakt kockar
1726 aprilMöte med Bjäre  kvarn
28 aprilSeminarium 2 med Agneta Börjeson och sättning av fröer. Kontroller för undvikande av skadeinsekter, vävning etc
18Rensning av odlingarna för ogräs etc. Kontroller för undvikande av skadeinsekter, vävning etc.
4 majMöte med Webbföretag Tydligen i Båstad AB
19Uppsättning av ytterligare störar och stängsel-volontärer.       
9 majMöte med Annica Jönsson Leade
2016 majMöte med Webbföretag Tydligen i Båstad AB
19 majDeltagande i Skånska Landskapssdagen  som föredragshållare
2125 majArbetsdag med trädgårdsodlingsutbildningen. Inhägnade området. Rensning av odlingarna för ogräs etc. Kontroller för undvikande av skadeinsekter, vävning etc. Löpande bevattning.
Möte med Webbföretag Tydligen i Båstad AB
22Uppsättning av skyltar om de olika grödorna. Rensning av odlingarna för ogräs etc. Kontroller för undvikande av skadeinsekter, vävning etc. Löpande bevattning.
2 juniMöte med Turismutbildningen Akademi Båstad
23Rensning av odlingarna för ogräs etc. Löpande bevattning.
24Rensning av odlingarna för ogräs etc. bevattning.
15 juniMöte med Stiftelsen Gripen. Möte med Julia Öhman, volontär, om projektet.
2520 juniPlaneringsarbete för två skolungdomar kring läran om matkulturgrödor .
2630 juniMöte med Julia Öhman, pedagog, volontär samt Belisa och Ann-Marie.
27Planeringsarbete för skolor kring läran om matkulturgrödor integrerat i undervisningen-avser för genomförande 2023.
10 juliPresentation av projektet på Fårets Dag 10 juli.
28Praktikant, Casper Johansson från trädgårdsodlarutbildningen börjar
29Praktikant , Casper Johansson, från trädgårdsodlarutbildningen. Introduktion av sommarungdomar, Ricky och Egon om projektet.
30Planeringsarbete för turismbesök.
26 juliThomas Bardenstam på besök och planering.
3212 augustiMöte med skolchefen Båstads kommun, biträdande skolchef.
Planeringsarbete för skolor kring läran om matkulturgrödor integrerat i undervisningen-avser för genomförande 2023.
Spridning av projektet till intressenter, turister, lantbrukare etc.
33Planeringsarbete
3424 augustiMöte med Martina Lundh och diskussion om vidare samarbete. Skördade ärtor och bönor.
3529 augustiMöte trädgårdsmästarutbildningen Margareta von Rosen och diskussion om samarbete Akademi Båstad.
Möte med Anna Wadström om kompostering.
Skördat med studenterna.
30 augustiSeminarium 30 aug med Agneta Börjeson till lärarna.
3610 septemberKulturravsdagen.  Information om projektet.
Löpande skördande av produkter.
37Löpande skördande av produkter.
13 septemberMöte med Julia Öhman om samarbete.
Möte med grannarna och information om projektet.
14 septemberKompostkurs med Anna Wadström.
18 septemberInformation i Torekov Talarförening.
38Sista skörd.
23 septemberMöte med Båstad Bjäre Gourmet, Båstad /Torekov Turism för planering 2023.
3929 septemberUppstart av barnens odlingsträdgård/lekplats, 7tim
30 septemberUppstart av barnens odlingsträdgård/lekplats, 7tim
40Torkning av fröer ca 2-3 veckor.
5 oktoberMöte  med Apelryd kring samverkan Mat-och Dryck programmet.
41Torkning av fröer ca 2-3 veckor.
11 oktoberMöte med Thomas Bardenstam.
Möte med Martina Lundh och Margareta von Rosen om Ågegårdens Kafébersåträdgård.
Avslut Akademi Båstad i lekplatsen.
4219 oktoberMöte med arkitektstudent om Matkulturhus
4325 oktoberDeltog i Klimatkonferensen.
26 oktoberMöte med Annika Jönsson, Leader
Tog bort alla stolpar och inhägnad i odlingsområdet.
Möte med Torbjörn Nobel, vill odla 5000 m2 på Larsbacka 1
44Uppmätning av mängden fröer.
45Skalning sortering av fröer
46Skalning sortering av fröer
47Skalning sortering av fröer
4830 oktoberTrädgårdsstudenter planerar i lekområdet
2 decemberMöte med Bjäre Nu om matkulturcentrat
496 decemberMöte med kock Rikard Nilsson
Möte med Thomas Bardenstam, rapport Leader
5014 decemberPresentation från Akademi Båstad – trädgård till Ågegården med kulturavsgrödor.
Torkning av fröer.
Rapportskrivning
51Ledigt
52Ledigt
mars 2024
M T O T F L S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kontakt

Bjäre Härads Hembygdsförening

Besöksadress
Italienska vägen 275b
269 94 Båstad

Kontakt
bjare.hem@gmail.com
+46708556213

Odlingsansvarig och kontaktperson för Trädgårds- och odlingsgruppen
Julia Öhman