Kalender

Här presenterar vi vårt arbete under året 2022

 VeckaDatumUppgift
211 januariFramtagning av informationsmaterial och möte med projektpartners
Planering för TV-program/filmning från start till mål.
13 januariZoom möte med processledaren, förberedelse, planering
14 januariKontakt SLU / Alnarp Åsa Klintborg
3Rekrytering av volontärer, genomgång av kalendariet
19 januariMöte med Lennart Jonsson , odlare
20 januariFörberedelse  inför partnermöte
424 januariKontakt Akademi Båstad trädgårdsmästarutbildningen / yrkesvux
25 januariZoom möte med processledning
27 januariInformationsmöte med Stefan Olsson, odlare, Belisa Berglund, agronom, Ann-Marie & Lennart Jonsson, odlare, Anette Kruse, kafé arrendator, Birgitta Lundgren Apelryds kamratförening.
5Rekrytering  av volontärer. Möte med Agneta Börjeson och processledare om projektet
6Inhandling av material för odling
8 februariPlanering av seminarie 1
9 februariKontakt med partners
10 februariMöte med trädgårdsodlarutbildningen för planering
7Inhandling av material för odling
8Utbildning kring projektet
22 februariKontakt kring markberedning Lennart Jonsson
25 februariPlanering, kontakt Agneta Börjeson, genomgång av budget
9Utbildning kring projektet
Planering med Skånes Hembygdsförbund inför Skånska Landskapsdagen 19 maj. Planering med Akademi Båstad.
10Föreläsning för kunskapsinhämtning kring kulturgrödor för volontärer.
9 marsMöte med Odlingsgruppen
1114 marsMöte med Båstad / Bjäre Gourmet,
17 marsMöte med Båstad Turism& Näringsliv  samt Tryckaren
1221 marsKontakt Agneta Börjeson                                                  
22 marsMöte med trädgårdsodlingsutbildningen, Akademi Båstad
24 marsPresenterade projektet i Ängelholm-Bjäre Rotaryklubb
13Planeringsarbete för odlingssäsongen 2022 beroende av vädertemperatur.
14Planering av seminarie 1
Besök av Regionmuseet. Planeringsarbete för odlingssäsongen 2022 beroende av vädertemperatur. Markberedning. Uppsättning av störar samt ståltråd etc. Marktäckning av gångar mellan odlingarna.
1511 aprilSeminarium med Agneta Börjeson 11 april 10.00-12.00
1619 aprilMarkberedning med trädgårdsodlarutbildningen 13.00-16.00
19 aprilMöte med Webbföretag om hemsida
19 aprilKontakt kockar
1726 aprilMöte med Bjäre  kvarn
28 aprilSeminarium 2 med Agneta Börjeson och sättning av fröer. Kontroller för undvikande av skadeinsekter, vävning etc
18Rensning av odlingarna för ogräs etc. Kontroller för undvikande av skadeinsekter, vävning etc.
4 majMöte med Webbföretag Tydligen i Båstad AB
19Uppsättning av ytterligare störar och stängsel-volontärer.       
9 majMöte med Annica Jönsson Leade
2016 majMöte med Webbföretag Tydligen i Båstad AB
19 majDeltagande i Skånska Landskapssdagen  som föredragshållare
2125 majArbetsdag med trädgårdsodlingsutbildningen. Inhägnade området. Rensning av odlingarna för ogräs etc. Kontroller för undvikande av skadeinsekter, vävning etc. Löpande bevattning.
Möte med Webbföretag Tydligen i Båstad AB
22Uppsättning av skyltar om de olika grödorna. Rensning av odlingarna för ogräs etc. Kontroller för undvikande av skadeinsekter, vävning etc. Löpande bevattning.
2 juniMöte med Turismutbildningen Akademi Båstad
23Rensning av odlingarna för ogräs etc. Löpande bevattning.
24Rensning av odlingarna för ogräs etc. bevattning.
15 juniMöte med Stiftelsen Gripen. Möte med Julia Öhman, volontär, om projektet.
2520 juniPlaneringsarbete för två skolungdomar kring läran om matkulturgrödor .
2630 juniMöte med Julia Öhman, pedagog, volontär samt Belisa och Ann-Marie.
27Planeringsarbete för skolor kring läran om matkulturgrödor integrerat i undervisningen-avser för genomförande 2023.
10 juliPresentation av projektet på Fårets Dag 10 juli.
28Praktikant, Casper Johansson från trädgårdsodlarutbildningen börjar
29Praktikant , Casper Johansson, från trädgårdsodlarutbildningen. Introduktion av sommarungdomar, Ricky och Egon om projektet.
30Planeringsarbete för turismbesök.
26 juliThomas Bardenstam på besök och planering.
3212 augustiMöte med skolchefen Båstads kommun, biträdande skolchef.
Planeringsarbete för skolor kring läran om matkulturgrödor integrerat i undervisningen-avser för genomförande 2023.
Spridning av projektet till intressenter, turister, lantbrukare etc.
33Planeringsarbete
3424 augustiMöte med Martina Lundh och diskussion om vidare samarbete. Skördade ärtor och bönor.
3529 augustiMöte trädgårdsmästarutbildningen Margareta von Rosen och diskussion om samarbete Akademi Båstad.
Möte med Anna Wadström om kompostering.
Skördat med studenterna.
30 augustiSeminarium 30 aug med Agneta Börjeson till lärarna.
3610 septemberKulturravsdagen.  Information om projektet.
Löpande skördande av produkter.
37Löpande skördande av produkter.
13 septemberMöte med Julia Öhman om samarbete.
Möte med grannarna och information om projektet.
14 septemberKompostkurs med Anna Wadström.
18 septemberInformation i Torekov Talarförening.
38Sista skörd.
23 septemberMöte med Båstad Bjäre Gourmet, Båstad /Torekov Turism för planering 2023.
3929 septemberUppstart av barnens odlingsträdgård/lekplats, 7tim
30 septemberUppstart av barnens odlingsträdgård/lekplats, 7tim
40Torkning av fröer ca 2-3 veckor.
5 oktoberMöte  med Apelryd kring samverkan Mat-och Dryck programmet.
41Torkning av fröer ca 2-3 veckor.
11 oktoberMöte med Thomas Bardenstam.
Möte med Martina Lundh och Margareta von Rosen om Ågegårdens Kafébersåträdgård.
Avslut Akademi Båstad i lekplatsen.
4219 oktoberMöte med arkitektstudent om Matkulturhus
4325 oktoberDeltog i Klimatkonferensen.
26 oktoberMöte med Annika Jönsson, Leader
Tog bort alla stolpar och inhägnad i odlingsområdet.
Möte med Torbjörn Nobel, vill odla 5000 m2 på Larsbacka 1
44Uppmätning av mängden fröer.
45Skalning sortering av fröer
46Skalning sortering av fröer
47Skalning sortering av fröer
4830 oktoberTrädgårdsstudenter planerar i lekområdet
2 decemberMöte med Bjäre Nu om matkulturcentrat
496 decemberMöte med kock Rikard Nilsson
Möte med Thomas Bardenstam, rapport Leader
5014 decemberPresentation från Akademi Båstad – trädgård till Ågegården med kulturavsgrödor.
Torkning av fröer.
Rapportskrivning
51Ledigt
52Ledigt
april 2024
M T O T F L S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930