Delegationsbeslut från Regionala utvecklingsnämnden

Matkulturhus i Boarp får stöd

Beslut om stöd till projektet ”Matkulturhus i Boarp – en mötesplats och centrum för lärande i samverkan” genom Region Skånes Miljövårdsfond 

1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 158 000 SEK till Bjäre Härads hembygdsförening, org.nr 839400-2722. Bidraget avser medfinansiering för projektet ” Matkulturhus i Boarp – en mötesplats och centrum för lärande i samverkan”, genom Region Skånes Miljövårdsfond, ansvar 30840. 

Sammanfattning

Projektet ”Matkulturhus i Boarp – en mötesplats och centrum för lärande i samverkan” syftar till att kommunicera och förankra planerna på att utveckla en kulinarisk mötesplats för mat och odling på Bjärehalvön. Matkulturhuset är tänkt att verka som en accelerator för lokalt näringsliv inom livsmedelsproduktion och förädling, med fokus på kulturarvsgrödor. 

På sikt bedöms projektet kunna bidra till en långsiktigt hållbar livsmedelskedja från jord till bord. 

Projektet bedöms uppfylla kriterierna för Region Skånes Miljövårdsfond. 

Läs hela delegationsbeslutet här (pdf) >

Region Skåne logo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *