Kurser

KURSER 2024


Kulturarvsväxter

I kursen ”Kulturarvsväxter” ökar vi kunskapen om nygamla råvaror för köket och vikten av lokal och regional fröodling. För att gynna den biologiska mångfalden på våra nybildade ängar behöver vi få tillbaka historiska, inhemska, vilda blomster. Vi samtalar kort om Trädgården genom historien och framväxten av Egnahem-trädgården samt vikten av inhemsk fröodling. Hur kan vi gå tillväga för att gynna våra lokala fröodlare och hitta möjliga spridningsvägar för fröna till vårt närområde? 
Kursinformationen bygger på fakta och studiematerial från ”Det Gröna Kulturarvet” (tidigare nätverk inom HUT Skåne), kursen ”Mätt på en Plätt” från nätverket Kvinnokraft samt eget kursmaterial.

OM KURSLEDAREN
Miljöpedagogen Anette Johansson har en MSc i molekylärekolog men brinner för folkbildning och att lära av varandra. Kursinnehållet ska inspirera till fördjupande resonemang och stimulera gruppdeltagarna till kreativa idéer för att hitta praktiska lösningar för hem och trädgård.

BJÄRE HEMBYGDSPARK
Kvällstid onsdagar kl 18.00 – 20.15 med start 6 mars -24
Kursen är på fyra träffar a´ 3 x 45 min. (inkl. fika)
Pris 700 kr (inkl moms) / person 
Deltagare: min 7 deltagare – max 16 deltagare
Anmälan: vivanaturkultur@gmail.com


Jorden är god

För en lyckad odling måste man förvalta jorden och hålla den levande. Här tar vi upp grundläggande markekologi och olika sätt att näringsberika sin odlingslott. Även det konventionella jordbruket har börjat snegla på regenerativa odlingsmetoder och här tar vi upp några exempel. Även här blir det lite grundläggande ekologi.

OM KURSLEDAREN
Miljöpedagogen Anette Johansson har en MSc i molekylärekolog men brinner för folkbildning och att lära av varandra. Kursinnehållet ska inspirera till fördjupande resonemang och stimulera gruppdeltagarna till kreativa idéer för att hitta praktiska lösningar för hem och trädgård.

BJÄRE HEMBYGDSPARK
Lördagar:  10.00 – 12.15 med start den 6 april -24
Kursen är på fyra träffar á 3 x 45 min (inkl. fika) 
Pris: 700 kr (inkl moms) / person 
Deltagare: min 7 deltagare – max 16 deltagare
Anmälan: vivanaturkultur@gmail.com


Brännässlan i människans tjänst

Brännässlan är en viktig kulturväxt som har följt i människans spår sedan urminnes tider. Idag börjar vi med en kulturvandring genom historien med tips och konkreta råd om den ekologiska nyttan av att ha nässlor i trädgården. 
Örten är näringsrik för både människor och djur och nässelsoppa gjord på de första grön-lila små spirande nässelbladen är för många ett viktigt vårtecken. Historiskt var den en högt värderad läkeväxt och dessutom ett viktigt vinterfoder till husdjuren men brännässla användes till så mycket mer. Brännässlan är en av nordens äldsta spånadsväxter, det vill säga att dess fiber användes till rep, garn och tyger. Brännässlan har försett vikingar med segel, franska flottan med båt-tåg och adeln med förnäma textilier i form av nettelduk. Under eftermiddagen kommer ni själva få ta fram nässelfibrer från färska nässlor och tvinnar till rep och dekorationssnöre. Under tiden diskuterar vi om brännässlan som framtida hållbar resurs med ni får prova på att spinna nässelfiber till tråd.

OM KURSLEDAREN
Miljöpedagog Anette Johansson, medlem i Sällskapet Nellorna och verksam vid Nelleriet på Ingeborrarps frilluftsmuseum berättar här om brännässlans fascinerande historia. Sedan 2005 har Sällskapet Nellorna arbetat för att återupprätta brännässlans oförtjänt dåliga rykte. De har gemensamt skrivit en boken Brännässla -en älskad kulturväxt.

BJÄRE HEMBYGDSPARK
DATUM:  Lördagen  15 juni 2024
TID: 10.00 – 12.30 (inklusive tid för fika/lunch)
Kostnad:  300 kr
Deltagare: min 7 deltagare – max 16 deltagare
Anmälan: vivanaturkultur@gmail.com


Vatten från ovan

Hur vi tar hand om denna viktiga resurs, oavsett om det blir för mycket eller för lite av det goda. Studiefrämjandets kursmaterial, Att skörda regnvatten, ligger till grund för denna kurs med avseende på odling och trädgård. Men här tar vi även upp grundläggande ekologi genom olika miljöperspektiv med fokus på vattnets kretslopp.

OM KURSLEDAREN
Miljöpedagogen Anette Johansson har en MSc i molekylärekolog men brinner för folkbildning och att lära av varandra. Kursinnehållet ska inspirera till fördjupande resonemang och stimulera gruppdeltagarna till kreativa idéer för att hitta praktiska lösningar för hem och trädgård.

BJÄRE HEMBYGDSPARK
Kvällstid onsdagar kl 18.00 – 20.15 med start den 4 september -24
Kursen är på fyra träffar á 3 x 45 min (inkl. fika) 
Kostnad: 700 kr (inkl moms) / person 
Deltagare: min 7 deltagare – max 16 deltagare
Anmälan : vivanaturkultur@gmail.com


KURSER 2023

Kompostering och att anlägga ”lasagne-bäddar

Två lärare samt kompostansvariga Anna Wadström höll den 10 oktober en utbildning för 16 elever i ”parken” i Boarp, Bjäre Härads Hembygdsförening. Eleverna delades in i två grupper och turas om att anlägga bäddar och kompostering.

Lasagnebäddar går ut på att lägga organiskt trädgårdskompost i olika lager (som att tilllaga en lasagne) med en bra balans av kväve och kol (gräsklipp, kompost, halm, ris, löv, grenar, gödsel, jord). Material som finns på plats i parken användes, såsom det gamla råghalmtaket. Under hösten och vintern förmultnar ”lasagnen” och sedan ska gruppen så i bäddarna under våren 2024 !

Läs mer om vår kompost >

Höstkomposten

Bli klimasmart och anlägg en kompost med ditt eget trädgårdsavfall och använd jorden i din trädgård nästa vår! Vi går igenom viktiga regler, tekniska frågor och eventuella tillsatser.  

Tid: Lördag 9 september kl. 13:00 – 15:00 
Kostnad: 250 kr, betalas via Swish
Plats: Bjäre Hembygdspark, Boarp
Anmälan: till Anna Wadström: anna@lindagarden.nu

Planera din skörd av grönsaker, bär och frukt

Maria Thuns Så- och skördekalender visar dag för dag månens bana genom djurkretsen och månens olika faser från ny till full, från jordnära till jordfjärran och uppstigande och nedfallande. Vi kan följa månens rörelser som påverkar växtligheten och hjälpa växten att utnyttja det.

Kalendern hjälper dig även att planera när du bäst tar hand om grönsaker, bär och frukt. Kalendern ger också tips om bästa tidpunkt för ympning och beskärning och annat.

Tid: Lördag 5 augusti kl. 11:00 – 15:00 
Kostnad: 350 kr, betalas via Swish
Plats: Bjäre Hembygdspark, Boarp
Anmälan: till Anna Wadström: anna@lindagarden.nu