Kompost

Värdefull kompostering av det som rensas bort i kök och trädgård

Att kompostera är att ta vara på allt det värdefulla organiska materialet som vi lägger åt sidan när vi rensar grönsaker i köket och tar hand om vår trädgård. Om vi lägger allt i en hörna av trädgården och låter det vara så får vi efter en tid fin svart doftande mylla med många daggmaskar som vi kanske använder i rabatterna. Med lite mer kunskap kan vi förvandla ”avfallet” till en ny, näringsrik jord.

+

För att få en aktiv kompostering blandas färskt kväverikt material med torrt kolrikt material och hålls ordentligt fuktigt så att mikroorganismerna trivs. Blanda gärna in lite jord, gödsel eller redan mogen kompost också. Komposten ska vara varm.

Blanda det färska materialet med tillräckligt mycket torrt material så att mikroorganismerna börjar sitt arbete ned nedbrytning innan sniglar och andra djur lockas till komposten.

Materialet ska vara så fuktigt som svampen man man tvättar bilen med.
Inom några månader får du en färsk väldoftande kompost att lägga i grönsakslandet och rabatterna.

Två saker är viktiga att veta när man börjar:

  • Komposten ska aldrig vara torr, materialet ska hållas fuktigt men får inte vara klibbigt. Vänd gärna materialet så att luft kommer till.
  • Det gäller också att hitta balansen mellan det fuktiga gröna kväverika materialet av blad, gräsklipp, skal och skrottar och torrt brunt kolrikt material som kvistar, torrt gräs och torra löv. Material blandas ihop, det torra varvas med det fuktiga, med lite erfarenhet lär man sig hur det blir bäst. Gödsel från kor, höns och häst ger extra kväve. Bakterier och mikroorganismer börjar nedbrytningen. Det är ett bra tecken när temperaturen stiger den första veckan.

När vi sen kontrollerar fuktigheten och kanske vänder materialet två-tre gånger kan vi ”skörda” ny fräsch jord till nästa års planteringar.

Här på Bjäre Härads Hembygdsförening hålls kurser där man kan lära sig mer. Mer information kommer.

Utbildning i kompostering och att anlägga ”lasange-bäddar”

Två lärare samt kompostansvariga Anna Wadström höll den 10 oktober en utbildning för 16 elever i ”parken” i Boarp, Bjäre Härads Hembygdsförening. Eleverna delades in i två grupper och turas om att anlägga bäddar och kompostering.

Lasagnebäddar går ut på att lägga organiskt trädgårdskompost i olika lager (som att tilllaga en lasagne) med en bra balans av kväve och kol (gräsklipp, kompost, halm, ris, löv, grenar, gödsel, jord). Material som finns på plats i parken användes, såsom det gamla råghalmtaket. Under hösten och vintern förmultnar ”lasagnen” och sedan ska gruppen så i bäddarna under våren 2024.