Examensarbete/LIA

Fina möjligheter till examensarbete

Bakgrund 

Föreningen Bjäre Härads Hembygdsförening startades 1929 av Ludvig Nobel. Föreningen äger Hembygdsparken i Boarp, Båstads kommun, som består av 20 000 m2 mark med olika byggnader med ett stort kulturhistoriskt värde. 

Bjäre Härads Hembygdsförening beviljades medel via Leader/Jordbruksverket i december 2021 för att skapa ett ”Kulturcentra för historiska matkulturgrödor” med ett Matkulturhus som mötesplats. 

Idén med projektet är att öka kunskaperna kring odling och matlagning, från jord till bord, i småskalig form. 

Projektet pågår fram till hösten 2024. 

En arkitektstudent, Hampus Jonason Bjärenstam, har i sitt examensarbete 2023 gestaltat en byggnad för ett Matkulturhus i Hembygdsparken i Boarp / Båstad.  

Föreningen har nu beviljats medel från Region Skåne´s miljövårdsfond för att kommunicera och förankra planerna på att utveckla en kulinarisk mötesplats för mat och odling på Bjärehalvön. 

Utmaning 

Hur kan vi använda området på bästa sätt?

I visionen finns ett Matkulturhus. I övriga byggnader drivs idag, lanthandel, skolmuseum, utställningslokaler, vävstuga, kafé, hantverksutställningar. Vi vill skapa en unik kulinarisk mötesplats för Bjärehalvöns producenter, invånare, gäster, kockar och kreatörer. Här kommer matkulturen att utvecklas genom odlandet, skördandet och tillagningen för att frambringa nya smaker med intressanta kombinationer. Matkulturhuset, som bör ha en flexibel arkitektur, skall präglas av långsiktig hållbarhet. Tanken är att skapa en helt unik mötesplats, vackert beläget i den gamla parken.

Examensarbeten 

Bjäre Härads Hembygdsförening erbjuder flera olika temaområden för att ta fram idéer för utveckling av området i en hembygdspark i Boarp / Båstad. 

Du kommer få kontaktpersoner inom Bjäre Härads Hembygdsförening. 

 Båstad 2024-01-09 

Kontakt

Ingrid Thuresson, styrelseordförande.
0708-55 62 13
Ingrid.em.thuresson@gmail.com