Odlingarna

BÖNOR & ÄRT

Nu kan vi stolt presentera förteckningen över sorterna som vi sått 2023! 

Vi har två bäddar i varje rad och 16 rader, d.v.s. 32 st bäddar. Några sorter har en hel rad (två bäddar) medan de flesta sorter bara har en halv rad (en bädd).

 • Gröda
 • Martha
 • Lokförare Bergfälts jätteärt
 • Jämtländsk gråärt
 • Boaryd
 • Väse
 • Emma B
 • Stäme
 • Bjurholms småärt
 • Mors stora
 • Örshult
 • Norrlands express
 • Björkes
 • Marieholm
 • Jons släpärt
 • Finnmarksärt
 • Signe
 • Christas gröna
 • Mor Augusta
 • Persson
 • Mor Kristin
 • Båstad
 • Ståstorp
 • Osnaköp Södergård
 • Puggor från Ballingslöv-Glimåkra
 • Ingas Vita

2023 års odling

Båstad, kokböna från Skåne
Väse, gråärt från Värmland
Mor Kristin, kokböna från Östergötland
Osnaköp Södergård, bondböna från Småland
Christinas gröna, brytböna från Skåne

Besök från Höganäs som vill starta upp liknande projekt i sin kommun.


Bild till vänster ovan: Besök på ”nya fältet” från Mat- och dryckesprogrammet på Apelryd.

Bilder till höger ovan: Båstad Montessori förkultiverar ärtor åt oss!


Markberedning på ”Arrendet”.


Anna Wadström arbetar med kompostering.


Entré till odlingsfältet med beskrivning av projektet.


Elever från Akademi Båstad Trädgårdsarbetarutbildning/yrkesvux. skördar ärtor och bönor i augusti.


LIA – Lärande i Arbete

Patricia Waard från Akademin Båstads Trädgårdsmästarutbildningen.

Patricia Waard

Patricia Waard


Det växter och de första ärtorna kan skördas i juli.


Patricia Waard och Marianne Eklinder (praktik)

Vaktmästare till vänster och höger om Bygg- & fastighetsansvarig

Frodiga ärtor i långa vackra rader.


Elever från Trädgårdsarbetarutbildning/yrkesvux drar igång med odlingen i maj.


Odling 2023

Kompostansvarig Anna Wadström delar med sig av sin kunskap till eleverna.


Våra ärtor 2022.


  Alla bilder tillhör: © Bjäre Härads Hembygdsförening

  2022 års odling