Notiser – följ vad som händer här!

 • Inbjudan till föreläsning

  Välkommen till föreläsning, studentpresentation och workshop

  Tisdagen den 14:e maj kl 10.00 – ca 15.00 i Skorstensgården, Hembygdsparken i Boarp, Italienska vägen 275, 239 94 Båstad.

  Program

  09.30 Serveras kaffe

  10.00 Näringskretslopp och avfall, en föreläsning med Torleif Bramryd, Professor i Miljöstrategi, Lunds Universitet/Campus Helsingborg.

  11.45 Lättare lunch

  12.30 Ingrid Thuresson välkomnar och ger en lägesrapport av projektet Kulturarvsgrödor

  12.45 Studentpresentation av Ingrid Svetoft, Malmö Universitet och studentpresentationer från Driftledare grönanäringar, Folkuniversitetet

  13.30 Workshop ”Flöden och kretslopp kring Matkulturhuset” presenteras av Janeth Andersson och Stallan Nordahl, Folkuniversitetet

  14.15 Återsamling. Respektive grupp redovisar muntligt, ca 5 min per grupp.

  15.00 Summering och avslut.

 • Bjäre.nu 2023-03-14

  Artikel i Lokaltidningen

  Läs artikeln i nättidningen >

 • Informationsmöte 2024-03-12

  Presentation på Informationsmötet 12 mars 2024

  Klicka för att ladda ner pdf >

 • Bjäre Härads Hembygdsförening bjuder in till

  Informationsmöte 12 mars 2024 kl 10.00

  Klicka på bilden för tydligare inbjudan (pdf)

 • Trädgårds- & odlingsgruppen har haft sopplunch

  Sopplunch

  Trädgårds-och odlingsgrupp som startades upp 15 februari 2024 anordnade sopplunch med planer och diskussioner. Gruppen fungerar som ett stöd till kulturarvsgrödor-projektet.

  Agneta Börjesons nyutgivna bok om Kulturarvsgrödorna och historien bakom.
 • Fina möjligheter till examensarbete

  Temaområde för examensarbeten

   Bakgrund 

  Föreningen Bjäre Härads Hembygdsförening startades 1929 av Ludvig Nobel. Föreningen äger Hembygdsparken i Boarp, Båstads kommun, som består av 20 000 m2 mark med olika byggnader med ett stort kulturhistoriskt värde. 

  Bjäre Härads Hembygdsförening beviljades medel via Leader/Jordbruksverket i december 2021 för att skapa ett ”Kulturcentra för historiska matkulturgrödor” med ett Matkulturhus som mötesplats. 

  Idén med projektet är att öka kunskaperna kring odling och matlagning, från jord till bord, i småskalig form. 

  Projektet pågår fram till hösten 2024. 

  En arkitektstudent, Hampus Jonason Bjärenstam, har i sitt examensarbete 2023 gestaltat en byggnad för ett Matkulturhus i Hembygdsparken i Boarp / Båstad.  

  Föreningen har nu beviljats medel från Region Skåne´s miljövårdsfond för att kommunicera och förankra planerna på att utveckla en kulinarisk mötesplats för mat och odling på Bjärehalvön. 

  Utmaning 

  Hur kan vi använda området på bästa sätt?

  I visionen finns ett Matkulturhus. I övriga byggnader drivs idag, lanthandel, skolmuseum, utställningslokaler, vävstuga, kafé, hantverksutställningar. Vi vill skapa en unik kulinarisk mötesplats för Bjärehalvöns producenter, invånare, gäster, kockar och kreatörer. Här kommer matkulturen att utvecklas genom odlandet, skördandet och tillagningen för att frambringa nya smaker med intressanta kombinationer. Matkulturhuset, som bör ha en flexibel arkitektur, skall präglas av långsiktig hållbarhet. Tanken är att skapa en helt unik mötesplats, vackert beläget i den gamla parken.

  Examensarbeten 

  Bjäre Härads Hembygdsförening erbjuder flera olika temaområden för att ta fram idéer för utveckling av området i en hembygdspark i Boarp / Båstad. 

  Vill du göra ditt examensarbete med fokus på byggnader i kulturhistorisk miljö och plats, mat och odlad mångfald, miljö/klimat och hållbarhet, energi, mobilitet eller turism?
  Ansökningstiden gick ut 12 mars 2024.

  Du kommer få kontaktpersoner inom Bjäre Härads Hembygdsförening. 

   Båstad 2024-01-09 

  Kontakt

  Ingrid Thuresson, styrelseordförande.
  0708-55 62 13
  Ingrid.em.thuresson@gmail.com 

 • Delegationsbeslut från Regionala utvecklingsnämnden

  Matkulturhus i Boarp får stöd

  Beslut om stöd till projektet ”Matkulturhus i Boarp – en mötesplats och centrum för lärande i samverkan” genom Region Skånes Miljövårdsfond 

  1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 158 000 SEK till Bjäre Härads hembygdsförening, org.nr 839400-2722. Bidraget avser medfinansiering för projektet ” Matkulturhus i Boarp – en mötesplats och centrum för lärande i samverkan”, genom Region Skånes Miljövårdsfond, ansvar 30840. 

  Sammanfattning

  Projektet ”Matkulturhus i Boarp – en mötesplats och centrum för lärande i samverkan” syftar till att kommunicera och förankra planerna på att utveckla en kulinarisk mötesplats för mat och odling på Bjärehalvön. Matkulturhuset är tänkt att verka som en accelerator för lokalt näringsliv inom livsmedelsproduktion och förädling, med fokus på kulturarvsgrödor. 

  På sikt bedöms projektet kunna bidra till en långsiktigt hållbar livsmedelskedja från jord till bord. 

  Projektet bedöms uppfylla kriterierna för Region Skånes Miljövårdsfond. 

  Läs hela delegationsbeslutet här (pdf) >

  Region Skåne logo
 • Utbildning 10 oktober 2023

  Utbildning i kompostering och att anlägga ”lasagne-bäddar”

  Två lärare samt kompostansvariga Anna Wadström höll den 10 oktober en utbildning för 16 elever i ”parken” i Boarp, Bjäre Härads Hembygdsförening. Eleverna delades in i två grupper och turas om att anlägga bäddar och kompostering.

  Lasagnebäddar går ut på att lägga organiskt trädgårdskompost i olika lager (som att tilllaga en lasagne) med en bra balans av kväve och kol (gräsklipp, kompost, halm, ris, löv, grenar, gödsel, jord). Material som finns på plats i parken användes, såsom det gamla råghalmtaket. Under hösten och vintern förmultnar ”lasagnen” och sedan ska gruppen så i bäddarna under våren 2024. 

  Se fler bilder under menyn Kompost!

 • Odlingsytor

  Under 2023 har vi arrenderat 1300 kvm extra för mer plats för odling. Vi är så tacksamma att detta varit möjligt och ser fram emot mer ännu mer odling under 2024!

 • Flyttat möte hålls nu i september

  Uppföljningsmöte Kulturarvsgrödor 27 sept


 • Skörd

  Idag skördade vi vitkål, kålrötter och morötter!

 • Våra kurser

  Kurser på Hembygdsparken i Boarp

  Våra trevliga kurser är öppna för alla. Läs mer >

 • Odlingarna

  Från sådd till skörd

  Under Odlingarna kan du genom våra bilder följa odlingssäsongen och det fina arbete som vi tillsammans lagt ner.

 • Uppföljningsmötet 31 maj uppskjutet

  Matkulturhuset

  Vi  har  beslutat att flytta fram uppföljningsmötet den 31 maj pga för få anmälda. Vi återkommer med nytt datum.

  Under sommaren har du möjlighet att besöka Hembygdsparken i Boarp och ta del av ritningar och information om Matkulturhuset . Passa också på att ta del av information om projektet ”Kulturcenter för historiska matkulturgrödor”  och titta på våra odlingar. Även Alnarp Cleanwaters information finns tillgänglig.

  Kafé Sockerärtan serverar många smakfulla bakverk i sommar.

  Vi startar med Pärans Dag den 4 juni.

  Titta in på vår hemsida för kommande event. se www.hembygd.se/bjare-harads alt wwwkulturarvsgrödor.se

  Vid våra event finns vi på plats för frågor och information och övrig tid kontakta Ingrid Thuresson, ingrid.em.thuresson@gmail.com,  Kenneth Lennartsson, kennethlennart@hotmail.com  eller Hans Lanner, hanslanner@hotmail.com.

 • Uppföljningsmöte 31 maj

  UPPSKJUTET uppföljningsmöte

 • Bilder

  Odling i full gång

  © Bjäre Härads Hembygdsförening

 • Sommaren är här

  Lanthandeln håller öppet!

 • Föreläsning

  Fröodling av baljväxter och grönsaker

  Kulturarvsgrödor Boarp Båstad

  Agneta Börjessons presentation

 • 19 april kl 13-16

  Välkommen till markberedning!

  Välkommen att delta i markberedning och förberedelser inför odlingssäsongen. 19 april kl 13-16. Anmälan till ingrid.em.thuresson@gmail.com senast 17/4
 • Bilder

  Våra ärtor 2022

 • Informationsmöte

  Välkommen till Markulturhuset i Hembygdsparken, Boarp!

  Bjäre Härads Hembygdsförening bjuder in till informationsmöte 17 mars 2023 kl 10:00. 

  Vi är glada för att invitera er till en presentation av Hembygdsparkens tankar kring ett Matkulturhus i Boarp. Detta skulle kunna bli en unik kulinarisk mötesplats för Bjärehalvöns producenter, invånare och gäster, kockar och kreatörer. Här kommer matkulturen att utvecklas genom smak och produktion av bl.a kulturarvsgrödor mot ett mer bördigt bjärehalvöns matcenter. 

  Huset, som skall börja byggas med början 2024, med sin flexibla arkitektur, skapar en helt unik mötesplats för både Båstad/Bjäres gäster, invånare och näringsidkare. Det är vackert beläget i den gamla parken, sida vid sida med alla de andra gårdarna som speglar det gamla. De äldre byggnaderna och det nya Matkulturhuset förenar tradition och historia med den moderna nordvästkånska drivkraften och matkulturen. Vi vill ta hand om det hantverksmässiga arvet tillsammans med förståelse för jordbruket och insektslivet (Pollinering och mångfald). 

  På hembygdsparken i Boarp möter gästerna både den historiska matproduktionen och de gamla traditionerna samt den moderna blomstrande matkulturen – och alltid med råvaran, dess förberedelse och samverkan i fokus! 

  Vi börjar kl 09:45 med kaffe. Presentationen börjar 10:00 och varar i ca 1,5 tim, och därefter bjuds på lunch. 

  Vem är vi? 

  En grupp människor som vill bidra till utvecklingen av hembygdsparken i Boarp och som ser möjligheterna som ligger framför oss. 

  Ingrid Thuresson, Idé-och initiativtagare Rikard Nilsson, Idé-och initiativtagare Kenneth Lennartsson, Bygg-och fastighetsansvarig Hampus Jonason Bjärenstam, Arkitekt student vid Lunds Universitet Torleif Bramryd, Professor i Miljöstrategi, Lunds Universitet / Campus Helsingborg Agneta Börjeson, Agronom, Konsult odlad mångfald och äldre sorter Ingrid Svetoft, Universitetslektor, Malmö Universitet Michael Johansson, Forskare Institutionen för Miljöstrategi, Lunds Universitet / Campus Helsingborg 

  Program 17/3 09.45-12.00

  Förmiddag: 

  10:00 > Ingrid Thuresson och Rikard Nilsson inleder med en presentation av denna idé. 

  10:15 > Hampus Jonason Bjärenstam presenterar sitt gestaltningsförslag för Matkulturhuset och delar med sig av sina tankar kring skapandet av detta ur ett arkitekttoniskt perspektiv. 

  10:45 > Torleif Bramryd gör en jämförelse mellan gamla och moderna byggmetoder ur ett livscykelperspektiv-husbyggande som sänka eller emissionskälla för fossil CO2. 

  11:00 > Ingrid Svetoft berättar om goda erfarenheter av ”Penta-Helix”, samarbeten mellan företag, kommun, forskning, studenter och ideella föreningar, som leder till lärande och utveckling i byggande och fastighetsförvaltning. 

  11:15 > Agneta Börjeson. Kulturarvsgrödor-varför skall vi fortsätta att odla och använda dem? 

  11:30 > Avslutande ord av Ingrid Thuresson och välkommen till lunchen. 

  11:45 > Gemensam lunch i Hembygdsparken. 

  Kontaktlista arrangörer

  Har ni frågor, tag kontakt med någon av nedanstående. 

  ● in.thuresson@telia.com Ingrid Thuresson, +46 (0) 708 55 62 13 

  ● chef@rikardnilsson.com Rikard Nilsson, +46 (0) 705 48 20 6 

  För att ta del av denna presentation skicka ett mail till Ingrid Thuresson på in.thuresson@telia.com och meddela antal före den 10:e mars! Meddela allergier eller intolleranser! 

  Välkomna! 


 • Seminarie 30 augusti

  Presentation av Agneta Börjeson

  Projektplanen


 • Praktikant på plats!

  Vårt projekt har förgyllts med en praktikant/ LIA/ Lärande i arbete,  från Akademi Båstads Trädgårdsarbetarutbildning/yrkesvux. Casper Johansson ska sköta om våra kulturarvsgrödor under två veckor.


 • Bjäre.nu skriver om vårt odlingsprojekt

  ”Båstadbönan och bönan Marta får nytt liv”.