Fina möjligheter till examensarbete

Temaområde för examensarbeten

 Bakgrund 

Föreningen Bjäre Härads Hembygdsförening startades 1929 av Ludvig Nobel. Föreningen äger Hembygdsparken i Boarp, Båstads kommun, som består av 20 000 m2 mark med olika byggnader med ett stort kulturhistoriskt värde. 

Bjäre Härads Hembygdsförening beviljades medel via Leader/Jordbruksverket i december 2021 för att skapa ett ”Kulturcentra för historiska matkulturgrödor” med ett Matkulturhus som mötesplats. 

Idén med projektet är att öka kunskaperna kring odling och matlagning, från jord till bord, i småskalig form. 

Projektet pågår fram till hösten 2024. 

En arkitektstudent, Hampus Jonason Bjärenstam, har i sitt examensarbete 2023 gestaltat en byggnad för ett Matkulturhus i Hembygdsparken i Boarp / Båstad.  

Föreningen har nu beviljats medel från Region Skåne´s miljövårdsfond för att kommunicera och förankra planerna på att utveckla en kulinarisk mötesplats för mat och odling på Bjärehalvön. 

Utmaning 

Hur kan vi använda området på bästa sätt?

I visionen finns ett Matkulturhus. I övriga byggnader drivs idag, lanthandel, skolmuseum, utställningslokaler, vävstuga, kafé, hantverksutställningar. Vi vill skapa en unik kulinarisk mötesplats för Bjärehalvöns producenter, invånare, gäster, kockar och kreatörer. Här kommer matkulturen att utvecklas genom odlandet, skördandet och tillagningen för att frambringa nya smaker med intressanta kombinationer. Matkulturhuset, som bör ha en flexibel arkitektur, skall präglas av långsiktig hållbarhet. Tanken är att skapa en helt unik mötesplats, vackert beläget i den gamla parken.

Examensarbeten 

Bjäre Härads Hembygdsförening erbjuder flera olika temaområden för att ta fram idéer för utveckling av området i en hembygdspark i Boarp / Båstad. 

Vill du göra ditt examensarbete med fokus på byggnader i kulturhistorisk miljö och plats, mat och odlad mångfald, miljö/klimat och hållbarhet, energi, mobilitet eller turism?
Ansökningstiden gick ut 12 mars 2024.

Du kommer få kontaktpersoner inom Bjäre Härads Hembygdsförening. 

 Båstad 2024-01-09 

Kontakt

Ingrid Thuresson, styrelseordförande.
0708-55 62 13
Ingrid.em.thuresson@gmail.com 

Delegationsbeslut från Regionala utvecklingsnämnden

Matkulturhus i Boarp får stöd

Beslut om stöd till projektet ”Matkulturhus i Boarp – en mötesplats och centrum för lärande i samverkan” genom Region Skånes Miljövårdsfond 

1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 158 000 SEK till Bjäre Härads hembygdsförening, org.nr 839400-2722. Bidraget avser medfinansiering för projektet ” Matkulturhus i Boarp – en mötesplats och centrum för lärande i samverkan”, genom Region Skånes Miljövårdsfond, ansvar 30840. 

Sammanfattning

Projektet ”Matkulturhus i Boarp – en mötesplats och centrum för lärande i samverkan” syftar till att kommunicera och förankra planerna på att utveckla en kulinarisk mötesplats för mat och odling på Bjärehalvön. Matkulturhuset är tänkt att verka som en accelerator för lokalt näringsliv inom livsmedelsproduktion och förädling, med fokus på kulturarvsgrödor. 

På sikt bedöms projektet kunna bidra till en långsiktigt hållbar livsmedelskedja från jord till bord. 

Projektet bedöms uppfylla kriterierna för Region Skånes Miljövårdsfond. 

Läs hela delegationsbeslutet här (pdf) >

Region Skåne logo

Utbildning 10 oktober 2023

Utbildning i kompostering och att anlägga ”lasagne-bäddar”

Två lärare samt kompostansvariga Anna Wadström höll den 10 oktober en utbildning för 16 elever i ”parken” i Boarp, Bjäre Härads Hembygdsförening. Eleverna delades in i två grupper och turas om att anlägga bäddar och kompostering.

Lasagnebäddar går ut på att lägga organiskt trädgårdskompost i olika lager (som att tilllaga en lasagne) med en bra balans av kväve och kol (gräsklipp, kompost, halm, ris, löv, grenar, gödsel, jord). Material som finns på plats i parken användes, såsom det gamla råghalmtaket. Under hösten och vintern förmultnar ”lasagnen” och sedan ska gruppen så i bäddarna under våren 2024. 

Se fler bilder under menyn Kompost!

Odlingsytor

Under 2023 har vi arrenderat 1300 kvm extra för mer plats för odling. Vi är så tacksamma att detta varit möjligt och ser fram emot mer ännu mer odling under 2024!

Uppföljningsmötet 31 maj uppskjutet

Matkulturhuset

Vi  har  beslutat att flytta fram uppföljningsmötet den 31 maj pga för få anmälda. Vi återkommer med nytt datum.

Under sommaren har du möjlighet att besöka Hembygdsparken i Boarp och ta del av ritningar och information om Matkulturhuset . Passa också på att ta del av information om projektet ”Kulturcenter för historiska matkulturgrödor”  och titta på våra odlingar. Även Alnarp Cleanwaters information finns tillgänglig.

Kafé Sockerärtan serverar många smakfulla bakverk i sommar.

Vi startar med Pärans Dag den 4 juni.

Titta in på vår hemsida för kommande event. se www.hembygd.se/bjare-harads alt wwwkulturarvsgrödor.se

Vid våra event finns vi på plats för frågor och information och övrig tid kontakta Ingrid Thuresson, ingrid.em.thuresson@gmail.com,  Kenneth Lennartsson, kennethlennart@hotmail.com  eller Hans Lanner, hanslanner@hotmail.com.