Informationsmöte

Välkommen till Markulturhuset i Hembygdsparken, Boarp!

Bjäre Härads Hembygdsförening bjuder in till informationsmöte 17 mars 2023 kl 10:00. 

Vi är glada för att invitera er till en presentation av Hembygdsparkens tankar kring ett Matkulturhus i Boarp. Detta skulle kunna bli en unik kulinarisk mötesplats för Bjärehalvöns producenter, invånare och gäster, kockar och kreatörer. Här kommer matkulturen att utvecklas genom smak och produktion av bl.a kulturarvsgrödor mot ett mer bördigt bjärehalvöns matcenter. 

Huset, som skall börja byggas med början 2024, med sin flexibla arkitektur, skapar en helt unik mötesplats för både Båstad/Bjäres gäster, invånare och näringsidkare. Det är vackert beläget i den gamla parken, sida vid sida med alla de andra gårdarna som speglar det gamla. De äldre byggnaderna och det nya Matkulturhuset förenar tradition och historia med den moderna nordvästkånska drivkraften och matkulturen. Vi vill ta hand om det hantverksmässiga arvet tillsammans med förståelse för jordbruket och insektslivet (Pollinering och mångfald). 

På hembygdsparken i Boarp möter gästerna både den historiska matproduktionen och de gamla traditionerna samt den moderna blomstrande matkulturen – och alltid med råvaran, dess förberedelse och samverkan i fokus! 

Vi börjar kl 09:45 med kaffe. Presentationen börjar 10:00 och varar i ca 1,5 tim, och därefter bjuds på lunch. 

Vem är vi? 

En grupp människor som vill bidra till utvecklingen av hembygdsparken i Boarp och som ser möjligheterna som ligger framför oss. 

Ingrid Thuresson, Idé-och initiativtagare Rikard Nilsson, Idé-och initiativtagare Kenneth Lennartsson, Bygg-och fastighetsansvarig Hampus Jonason Bjärenstam, Arkitekt student vid Lunds Universitet Torleif Bramryd, Professor i Miljöstrategi, Lunds Universitet / Campus Helsingborg Agneta Börjeson, Agronom, Konsult odlad mångfald och äldre sorter Ingrid Svetoft, Universitetslektor, Malmö Universitet Michael Johansson, Forskare Institutionen för Miljöstrategi, Lunds Universitet / Campus Helsingborg 

Program 17/3 09.45-12.00

Förmiddag: 

10:00 > Ingrid Thuresson och Rikard Nilsson inleder med en presentation av denna idé. 

10:15 > Hampus Jonason Bjärenstam presenterar sitt gestaltningsförslag för Matkulturhuset och delar med sig av sina tankar kring skapandet av detta ur ett arkitekttoniskt perspektiv. 

10:45 > Torleif Bramryd gör en jämförelse mellan gamla och moderna byggmetoder ur ett livscykelperspektiv-husbyggande som sänka eller emissionskälla för fossil CO2. 

11:00 > Ingrid Svetoft berättar om goda erfarenheter av ”Penta-Helix”, samarbeten mellan företag, kommun, forskning, studenter och ideella föreningar, som leder till lärande och utveckling i byggande och fastighetsförvaltning. 

11:15 > Agneta Börjeson. Kulturarvsgrödor-varför skall vi fortsätta att odla och använda dem? 

11:30 > Avslutande ord av Ingrid Thuresson och välkommen till lunchen. 

11:45 > Gemensam lunch i Hembygdsparken. 

Kontaktlista arrangörer

Har ni frågor, tag kontakt med någon av nedanstående. 

● in.thuresson@telia.com Ingrid Thuresson, +46 (0) 708 55 62 13 

● chef@rikardnilsson.com Rikard Nilsson, +46 (0) 705 48 20 6 

För att ta del av denna presentation skicka ett mail till Ingrid Thuresson på in.thuresson@telia.com och meddela antal före den 10:e mars! Meddela allergier eller intolleranser! 

Välkomna!