Inbjudan till föreläsning

Välkommen till föreläsning, studentpresentation och workshop

Tisdagen den 14:e maj kl 10.00 – ca 15.00 i Skorstensgården, Hembygdsparken i Boarp, Italienska vägen 275, 239 94 Båstad.

Program

09.30 Serveras kaffe

10.00 Näringskretslopp och avfall, en föreläsning med Torleif Bramryd, Professor i Miljöstrategi, Lunds Universitet/Campus Helsingborg.

11.45 Lättare lunch

12.30 Ingrid Thuresson välkomnar och ger en lägesrapport av projektet Kulturarvsgrödor

12.45 Studentpresentation av Ingrid Svetoft, Malmö Universitet och studentpresentationer från Driftledare grönanäringar, Folkuniversitetet

13.30 Workshop ”Flöden och kretslopp kring Matkulturhuset” presenteras av Janeth Andersson och Stallan Nordahl, Folkuniversitetet

14.15 Återsamling. Respektive grupp redovisar muntligt, ca 5 min per grupp.

15.00 Summering och avslut.